Follow

Newsletter

Działalność nierejestrowana w 2023 – wszystko co musisz wiedzieć

działalność nierejstrowana

Szukasz sposobów na zarobienie dodatkowych pieniędzy, ale nie czujesz się na siłach by rozpocząć pełnoprawną działalność gospodarczą? A może zanim rozpoczniesz prawdziwy biznes chcesz sprawdzić, czy twój pomysł ma potencjał? Działalność nierejestrowana to idealne rozwiązanie dla Ciebie! Wszystko co musisz o niej wiedzieć, znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która jednak, w przeciwieństwie do pełnoprawnej działalności gospodarczej, nie musi być zarejestrowana w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Warto wiedzieć jednak, że nierejestrowana działalność gospodarcza musi mieć cechy charakterystyczne dla działalności gospodarczej. Oznacza to, że może być ona zorganizowana, może posiadać charakter zarobkowy oraz może być prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu.

Działalność nierejestrowana - czym dokładnie jest?
Działalność nierejestrowana – czym dokładnie jest?

Prowadzenie takiej formy działalności gospodarczej, jak działalność nierejestrowana, jest atrakcyjne w szczególności dla ludzi, którzy poszukują dodatkowego źródła dochodu, lecz nie chcą, bądź też nie czują się na siłach by prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej

Wprowadzona w 2018 roku “Konstytucja Biznesu” to zestaw przepisów, którego głównym celem jest zapewnienie wsparcia oraz ułatwienie pierwszych kroków w biznesie. Obejmuje ona między innymi działalność nierejestrowaną, którą dokładnie reguluje ustawa Prawo przedsiębiorców. To również w nim ujęte są konkretne, podstawowe warunki, które należy spełniać, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną. Oto one:

  • Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży;
  • Rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej;
  • Przestrzeganie praw konsumentów;
  • Wystawianie faktur i rachunków na żądanie konsumenta;

Jednocześnie, przychody z działalności nierejestrowanej w żadnym miesiącu nie mogą przekroczyć kwoty 2700 złotych brutto.

Działalność nierejestrowana - warunki prowadzenia
Działalność nierejestrowana – warunki prowadzenia

Podczas planowania jak i prowadzenia działalności nierejestrowanej, należy pamiętać, że pomimo braku konieczności rejestracji firmy, w świetle prawa cywilnego nadal jest się przedsiębiorcą w relacjach z konsumentami. W związku z tym, prowadząc taką działalność koniecznie trzeba respektować obowiązki związane z reklamacjami, zwrotami oraz naprawą uszkodzonego towaru.

Oprócz tego, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, nie można również wykonywać działalności w ramach spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej. Nie rejestrując się w CEIDG, nie zajmiesz się również działalnością regulowaną, czyli na przykład obrotem paliwami czy alkoholem.

Działalność nierejestrowana - warunki prowadzenia
Działalność nierejestrowana – warunki prowadzenia

Warto wspomnieć też, że istotnym warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest nieprowadzenie firmy przez ostatnie 60 miesięcy. Tyczy się to również zawieszenia takiej działalności – jeśli zawiesiłeś firmę minimum 5 lat temu, możesz prowadzić działalność bez rejestracji w CEIDG.

Do jakiej kwoty można prowadzić działalność nierejestrowaną?

Oprócz wyżej wymienionych warunków, o których należy pamiętać, prowadząc działalność nierejestrowaną, nie sposób zapomnieć o najważniejszym z nich, któremu warto przyjrzeć się trochę dokładniej.

Aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, należy przestrzegać określone limity związane z maksymalnymi przychodami, jakie można osiągnąć w jej ramach. Są one pochodną minimalnej pensji, która od niedawna (od 1 lipca 2023 roku) wynosi 3600 zł brutto.

Działalność nierejestrowana - maksymalny, miesięczny zarobek
Działalność nierejestrowana – maksymalny, miesięczny zarobek

Jeszcze do niedawna, maksymalny przychód z działalności nierejestrowanej wynosił 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże we wrześniu ubiegłego roku rząd przedstawił projekt nowelizacji wspomnianej już ustawy Prawo przedsiębiorców. Z punktu widzenia dzisiejszego artykułu, najistotniejszą ze zmian było podniesienie maksymalnego przychodu w ramach działalności nierejestrowej. Aktualnie wynosi on już nie 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, lecz 75%, czyli dokładnie 2700 zł brutto. Przepisy te weszły w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

W związku z maksymalnym przychodem z działalności nierejestrowanej, należy też pamiętać, że w przypadku przekroczenia limitu, przedsiębiorca ma zaledwie 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.

Korzyści wynikające z działalności nierejestrowanej

Wielu początkujących przedsiębiorców zmaga się z bardzo podobnym wątpliwościami – takie osoby nie wiedzą, czy ich przychody będą wystarczające do opłacenia składek ZUS, pokrycia kosztów księgowości czy do zakupu kasy fiskalnej. Mówiąc wprost, pojawiają się obawy związane z rentownością otwieranego biznesu.

Działalność nierejestrowana - korzyści
Działalność nierejestrowana – korzyści

Na szczęście dla takich osób istnieje możliwość ucieczki od kilku problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem pełnoprawnej działalności gospodarczej. Oczywiście mowa tu o działalności nierejestrowanej, która jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy nie planują zarabiać ogromnych pieniędzy ze swojego przedsiębiorstwa, ale jednocześnie chcą nauczyć się czegoś o prowadzeniu jednoosobowej działalności. Poza tym działalność nierejestrowana ciągnie też za sobą wiele korzyści. Między innymi:

  • Nie wymaga załatwiania wielu formalności;
  • Zwalnia nas z konieczności posiadania numerów identyfikacyjnych NIP i REGON;
  • Nie musi być zarejestrowana w ewidencji przedsiębiorców, urzędzie skarbowym oraz GUS;
  • Zwalnia nas z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
  • Nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości;
  • Zwalnia nas z podatku VAT.

Co jeszcze warto wiedzieć o działalności nierejestrowanej?

Poza najważniejszymi informacjami wymienionymi w poprzednich akapitach o działalności nierejestrowanej można powiedzieć jeszcze wiele. Pomimo tego, że nie są to kluczowe fakty dotyczące tego zagadnienia, jednak warto o nich pamiętać.

Działalność nierejestrowana - co jeszcze warto wiedzieć?
Działalność nierejestrowana – co jeszcze warto wiedzieć?

Jednym z ciekawych i ważnych faktów dotyczących działalności nierejestrowanej jest to, że nie ma przeciwwskazań do przerywania takiej działalności w dowolnym czasie i momencie. W przeciwieństwie do pełnoprawnej, jednoosobowej działalności gospodarczej, nie musimy zawieszać naszej działalności, jeżeli jest ona niezarejestrowana. W dowolnym momencie możemy ją po prostu przerywać i nie prowadzić oraz dokładnie w ten sam sposób możemy ją wznowić, jest to zależne tylko od nas samych.

Przepisy dotyczące działalności nierejestrowanej nie zakazują również promowania i reklamowania naszej działalności. W związku z tym, możemy legalnie zamieszczać materiały promocyjne na przykład w naszych mediach społecznościowych, bądź na fizycznych banerach reklamowych. Oczywiście wszystko musi odbywać się zgodnie z literą prawa.

Innym ciekawym faktem dotyczącym działalności nierejestrowanej jest to, że nie stanowi ona przeciwwskazania do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Prowadząc działalność nierejestrowaną możemy uzyskać status osoby bezrobotnej, lecz w dniu rejestracji w urzędzie pracy musimy podpisać oświadczenie, w którym to deklarujemy, że jesteśmy zdolni i gotowi do podjęcia innej pracy zarobkowej.

Działalność nierejestrowana - co jeszcze warto wiedzieć?
Działalność nierejestrowana – co jeszcze warto wiedzieć?

Podsumowanie

Jednoosobowa działalność gospodarcza to dla wielu aspirujących przedsiębiorców nie lada wyzwanie. Samodzielne zarządzanie swoim własnym przedsięwzięciem, na wielu płaszczyznach, może być dla początkujących wielce problematyczne. Jednak istnieją sposoby, dzięki którym można się odpowiednio przygotować do prowadzenia właśnie takiej działalności.

Działalność nierejestrowana - podsumowanie
Działalność nierejestrowana – podsumowanie

Z pomocą przychodzi tutaj działalność nierejestrowana, która nie tylko może być zbawieniem i dobrym startem dla przyszłych biznesmenów i bizneswoman, ale także opcją dla ludzi, szukających jedynie dodatkowego zarobku. Innymi słowy, działalność nierejestrowana to przystępniejsza wersja pełnoprawnej działalności gospodarczej, dzięki której możemy skutecznie i bez większych przeszkód rozpocząć naszą przygodę z biznesem, który w przyszłości może zmienić nasze życie.

FAQ

Ile maksymalnie mogę zarobić w ciągu miesiąca prowadząc działalność nierejestrowaną?

Aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, należy przestrzegać określonych limitów, które są związane z maksymalnymi zarobkami, jakie można osiągnąć w ramach takiej działalności. Aktualnie jest to 75% minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia, czyli dokładnie 2700 zł brutto.

Czy prowadząc działalność nierejestrowaną mogę być zarejestrowana/ny jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie stanowi żadnych przeciwwskazań do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Prowadząc ją możemy uzyskać status osoby bezrobotnej, lecz w dniu rejestracji w urzędzie pracy musimy podpisać oświadczenie, w którym to deklarujemy, że jesteśmy zdolni i gotowi do podjęcia innej pracy zarobkowej.

Czy posiadając zawieszoną, jednoosobową działalność gospodarczą mogę rozpocząć działalność nierejestrowaną?

Tak, posiadając zawieszoną, jednoosobową działalność gospodarczą można rozpocząć działalność nierejestrowaną, jednak należy spełnić jeden kluczowy warunek związany z zawieszoną działalnością. Mianowicie musi być ona nieaktywna od minimum 60 miesięcy, czyli 5 lat.

Przeczytaj koniecznie:

Total
0
Shares

Sprawdź także

Total
0
Share