Follow

Newsletter

Jak napisać biznesplan krok po kroku i co musi zawierać?

Dobry biznesplan przekona inwestorów oraz pomoże Ci trzymać się obranej drogi.
Jak napisać biznesplan
Co musi zawierać biznesplan i jak go napisać krok po kroku? Foto: Nazan Akpolat / Canva.

Napisanie biznesplanu powinno być pierwszym krokiem, który stawiasz jako przedsiębiorca. Nie dość, że tworzysz sobie mapę drogową własnego biznesu i analizujesz pomysł, to dobry biznesplan będzie niezbędny, aby zyskać finansowanie nowego projektu. Jak napisać biznesplan krok po kroku i co musi zawierać? Odpowiedzi poniżej.

Streszczenie przedsięwzięcia

Streszczenie przedsięwzięcia jest kluczowym elementem biznesplanu, który skupia się na podsumowaniu najważniejszych informacji dotyczących Twojego projektu. Powinno być zwięzłe, atrakcyjne i skoncentrowane na najważniejszych aspektach Twojego przedsięwzięcia.

W streszczeniu przedstaw swoją misję i cele, które chcesz osiągnąć. Opisz, dlaczego Twój biznes istnieje i jaka jest jego wizja na przyszłość. Czytelnik powinien otrzymać jasny obraz tego, czego zamierzasz dokonać i jakie korzyści przyniesie to społeczności lub klientom.

Następnie skup się na unikalnej wartości oferowanego produktu lub usługi. Wyjaśnij, co wyróżnia Twój produkt na rynku i jakie korzyści przyniesie klientom. Może to być innowacyjność, wyjątkowa jakość, konkurencyjna cena lub unikalne cechy produktu. Ważne jest, aby pokazać, dlaczego klienci powinni wybrać właśnie Twój produkt lub usługę spośród konkurencji.

Wreszcie, podsumuj przewidywane korzyści z realizacji Twojego przedsięwzięcia. Skoncentruj się na wartości, jaką Twój biznes przyniesie klientom, jakie problemy rozwiąże lub jakie potrzeby zaspokoi. Możesz wspomnieć o potencjalnych zyskach finansowych dla Twojego przedsiębiorstwa i możliwości rozwoju w przyszłości.

Streszczenie przedsięwzięcia powinno być wciągające i przekonujące, aby zachęcić czytelnika do dalszego czytania biznesplanu. Skoncentruj się na najważniejszych punktach i zwróć uwagę na to, co wyróżnia Twój biznes na rynku.

Charakterystyka firmy

Charakterystyka przedsiębiorstwa stanowi krótkie wprowadzenie do Twojej firmy i dostarcza podstawowych informacji, które pomagają czytelnikom zrozumieć jej istotę. Oto bardziej szczegółowe omówienie poszczególnych elementów charakterystyki przedsiębiorstwa:

Nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa: Podaj pełną nazwę Twojego przedsiębiorstwa oraz jego formę prawno-organizacyjną, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), jednoosobowa działalność gospodarcza (J.d.g.), spółka akcyjna (S.A.) itp. Ta informacja identyfikuje oficjalną nazwę Twojej firmy oraz jej status prawny.

Przedmiot działalności: Opisz krótko, jakie są główne produkty lub usługi, którymi się zajmujesz. Wskazuj, czym Twoja firma się wyróżnia na rynku i jakie są jej unikalne cechy. To pomoże czytelnikom zrozumieć, czym się zajmujesz i jakie masz możliwości biznesowe.

Pełne dane teleadresowe: Podaj dokładne dane kontaktowe Twojego przedsiębiorstwa, takie jak adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail i strona internetowa. To umożliwi potencjalnym inwestorom, klientom czy partnerom komunikację z Twoją firmą.

Charakterystyka właścicieli: Przedstaw krótkie życiorysy lub informacje dotyczące właścicieli firmy. Wskazuj ich doświadczenie zawodowe, osiągnięcia branżowe i wkład, jaki wniosą do rozwoju przedsiębiorstwa. To pomoże zrozumieć, kto stoi za firmą i jakie mają kwalifikacje.

Misja i cele przedsiębiorstwa: Wyznacz misję Twojej firmy, czyli główne cele i powód jej istnienia. Określ, jaki wpływ chcesz mieć na rynek i jakie wartości stoisz na straży. Opisz również krótko cele, które chcesz osiągnąć w perspektywie długoterminowej.

Nagrody, certyfikaty i posiadane zasoby: Jeśli Twoja firma otrzymała jakieś nagrody lub posiada certyfikaty branżowe, wymień je i podaj ich znaczenie dla działalności Twojego przedsiębiorstwa. Wskazuj również na posiadane zasoby, takie jak własność intelektualna, unikalne technologie czy strategiczne partnerstwa.

Charakterystyka przedsiębiorstwa stanowi punkt wyjścia dla dalszego rozwinięcia biznesplanu i daje ogólny kontekst dotyczący Twojej firmy. To ważny element, który pozwala zrozumieć specyfikę i wartość Twojego przedsięwzięcia.

Czytaj także: W tych bankach założysz darmowe konto firmowe!

Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia to element biznesplanu, który przedstawia informacje dotyczące zespołu pracowniczego i zarządzającego Twojego przedsiębiorstwa. W tej sekcji opisujesz liczbę pracowników, ich role i odpowiedzialności oraz kwalifikacje niezbędne do pełnienia tych funkcji. Przedstawiasz również strukturę organizacyjną firmy, hierarchię oraz plany związane z rozwojem zespołu. Oto kilka punktów, które warto uwzględnić w opisie struktury zatrudnienia:

Liczba pracowników: Podaj informacje na temat ogólnej liczby pracowników w Twoim przedsiębiorstwie. Może to obejmować zarówno pracowników pełnoetatowych, jak i częściowo zatrudnionych lub kontraktowych.

Role i odpowiedzialności: Opisz różne role w Twojej firmie, takie jak zarządzanie, sprzedaż, marketing, produkcja, obsługa klienta itp. Przedstaw zadania i odpowiedzialności związane z każdą rolą.

Kwalifikacje i doświadczenie: Wymień kluczowe kwalifikacje i doświadczenie, które są niezbędne do pełnienia poszczególnych funkcji. Podkreśl, jakie umiejętności lub certyfikaty są wymagane, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

Struktura organizacyjna: Przedstaw hierarchię i strukturę organizacyjną Twojej firmy. Wyjaśnij, jakie są stopnie nadzoru i jakie są relacje pomiędzy różnymi departamentami lub zespołami.

Plany rozwoju zespołu: Omów plany związane z rozwojem zespołu w przyszłości. Czy planujesz zwiększać liczbę pracowników wraz z rozwojem firmy? Jakie są Twoje cele związane z rozbudową zespołu?

Rekrutacja i szkolenie: Jeśli istnieje potrzeba rekrutacji nowych pracowników, opisz swoje plany związane z procesem rekrutacyjnym. Zastanów się również nad planami szkoleniowymi dla istniejącego zespołu, aby zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności.

Struktura zatrudnienia w biznesplanie daje czytelnikom jasny obraz organizacyjny Twojego przedsiębiorstwa, pokazując, jakie umiejętności i zasoby są dostępne, aby osiągnąć cele biznesowe. To również istotne dla oceny ryzyka związanego z zależnością od poszczególnych członków zespołu i dostępności niezbędnych zasobów ludzkich.

Charakterystyka produktu lub usługi

W sekcji dotyczącej charakterystyki produktu, skupiamy się na szczegółowym opisie oferowanego przez nas produktu lub usługi. Jest to kluczowy element biznesplanu, który pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć, czym się zajmujemy, jakie są nasze produkty lub usługi oraz jakie korzyści przynoszą naszym klientom.

Rozpocznij od przedstawienia głównego produktu lub usługi, który oferujesz. Opisz jego cechy i funkcje, skupiając się na tym, co czyni go wyjątkowym i atrakcyjnym dla klientów. Wskaż również, w jaki sposób produkt lub usługa rozwiązuje konkretne problemy lub spełnia potrzeby klientów.

Następnie przejdź do omówienia unikalnej wartości Twojego produktu lub usługi. Wyjaśnij, jak wyróżnia się on na rynku i dlaczego klienci powinni go wybrać spośród konkurencyjnych rozwiązań. Skoncentruj się na korzyściach, jakie oferuje klientom, takich jak oszczędność czasu, poprawa efektywności, niższe koszty lub lepsza jakość.

Opisz również proces produkcji lub świadczenia usługi. Wyjaśnij, jakie są etapy produkcji, jakie surowce lub zasoby są potrzebne, jakie technologie są wykorzystywane i jakie standardy jakości są stosowane. Jeśli jest to usługa, omów szczegółowo jej proces dostarczania i jakie działania podejmujesz, aby zapewnić wysoką jakość obsługi klienta.

Podsumowując, sekcja charakterystyki produktu pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć, co oferujesz na rynku. Przedstawiając cechy, unikalną wartość i proces produkcji lub świadczenia usługi, budujesz przekonanie o atrakcyjności Twojego produktu lub usługi dla klientów.

Rynek i konkurencja

Sekcja dotycząca rynku i konkurencji w biznesplanie ma na celu zaprezentowanie analizy rynkowej, na której opierasz swoje działania. W tym obszarze koncentrujemy się na identyfikacji i zrozumieniu swojego docelowego rynku, analizie konkurencji oraz wskazaniu, jak zamierzasz konkurować na tym rynku.

Rozpocznij od opisania swojego docelowego rynku. Wskaż, jaką grupę klientów zamierzasz docelowo obsłużyć i jakie są ich potrzeby, preferencje i zachowania. Przedstaw również wielkość rynku, jego trendy i perspektywy rozwoju. Wykorzystaj dostępne dane statystyczne, raporty branżowe oraz badania rynkowe, aby poprzeć swoje wnioski.

Kolejnym krokiem jest analiza konkurencji. Zidentyfikuj głównych konkurentów na rynku, opisz ich produkty lub usługi, cenową strategię, segmenty rynku, które obsługują, oraz ich mocne i słabe strony. Przedstaw, w jaki sposób Twoje produkty lub usługi różnią się od konkurencji i w czym leżą Twoje przewagi konkurencyjne. Możesz również omówić barierki wejścia dla potencjalnych konkurentów oraz jakie działania podejmujesz, aby utrzymać swoją konkurencyjność.

Ważne jest również omówienie strategii konkurowania na rynku. Wskaż, jak zamierzasz pozyskać klientów i zdobywać udziały w rynku. Opisz swoje plany marketingowe, strategie cenowe, kanały dystrybucji, promocję i obsługę klienta. Poinformuj czytelnika, jakie działania podejmujesz, aby zyskać przewagę nad konkurencją i stać się preferowanym dostawcą na rynku.

Podsumowując, sekcja dotycząca rynku i konkurencji umożliwia lepsze zrozumienie swojego otoczenia biznesowego. Przedstawiając analizę rynkową i konkurencji oraz swoją strategię konkurowania, pokazujesz, że jesteś świadomy otaczającej Cię rzeczywistości i masz plan działania, aby odnieść sukces na rynku.

Strategia marketingowa

Sekcja dotycząca marketingu i reklamy w biznesplanie koncentruje się na strategii promocji Twojego produktu lub usługi oraz sposobach dotarcia do swojej grupy docelowej. Marketing i reklama są kluczowymi elementami skutecznego wprowadzania Twojej oferty na rynek i budowania rozpoznawalności marki.

Rozpocznij od opisania swojej strategii marketingowej. Wskaż, jakie cele chcesz osiągnąć poprzez działania marketingowe. Czy chcesz zwiększyć świadomość marki, pozyskać nowych klientów, zwiększyć sprzedaż lub zbudować lojalność klientów? Określ również, jakie kanały marketingowe zamierzasz wykorzystać, takie jak reklama w mediach społecznościowych, kampanie e-mailowe, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, reklamy telewizyjne, drukowane czy reklama zewnętrzna.

Omów swoją grupę docelową i jak zamierzasz dotrzeć do niej. Jakie są jej preferencje, zachowania i gdzie się znajduje? Wskaż, jakie przesłanie i wartości chcesz przekazać swoim potencjalnym klientom. Opisz również swój unikalny punkt sprzedaży, czyli to, co wyróżnia Twoją ofertę na tle konkurencji i dlaczego klienci powinni wybrać właśnie Ciebie.

Przejdź do omówienia planowanych działań reklamowych. Wskaż, jakie kanały reklamowe zamierzasz wykorzystać i jakie będą to przewidywane koszty. Omów również kalendarz reklamowy, czyli planowane terminy i okresy, w których będą realizowane działania reklamowe. Poinformuj czytelnika, jakie metryki sukcesu zamierzasz monitorować, aby ocenić skuteczność swoich działań marketingowych.

Dodatkowo, możesz omówić inne działania marketingowe, takie jak public relations, udział w targach i konferencjach, programy lojalnościowe czy działania na rynku online. Ważne jest, aby pokazać czytelnikowi, że jesteś świadomy roli marketingu i reklamy w promocji Twojej oferty i zdobyciu klientów.

Podsumowując, sekcja dotycząca marketingu i reklamy w biznesplanie pozwala przedstawić Twoje plany promocyjne i strategię dotarcia do klientów. Poprzez opisanie strategii marketingowej, grupy docelowej, działań reklamowych i planowanych kanałów promocji, pokazujesz, że jesteś przygotowany do skutecznego budowania świadomości marki i osiągania celów marketingowych.

Plany i harmonogram realizacji

W sekcji dotyczącej planów i harmonogramu realizacji w biznesplanie skupiamy się na konkretnych działaniach i terminach, które są niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych. W tej sekcji prezentujemy, jak zamierzasz zrealizować swój biznesplan i jakie kroki zostaną podjęte w określonych okresach czasu.

Rozpocznij od przedstawienia głównych etapów realizacji swojego przedsięwzięcia. Opisz, jakie działania będą podejmowane na każdym etapie i jakie cele będą realizowane. Możesz podzielić to na konkretne fazy, takie jak badania i rozwój, produkcja, wprowadzenie na rynek, ekspansja itp.

Następnie przejdź do opracowania harmonogramu, który określa daty lub okresy, w których będą realizowane poszczególne działania. Możesz przedstawić to w formie tabeli, diagramu Gantta lub innej formie graficznej, która czytelnie przedstawi planowane etapy i terminy. Wskaż również, jakie zasoby, takie jak ludzie, kapitał, technologia, będą potrzebne do realizacji poszczególnych działań.

Omów również ryzyka i wyzwania, które mogą wystąpić w trakcie realizacji planu. Wskaż, jak zamierzasz nimi zarządzać i jakie działania podejmiesz, aby zminimalizować ich wpływ na realizację celów. Jeśli istnieją konkretne kamienie milowe, na które zamierzasz się skoncentrować, omów je i określ, jakie wyniki chcesz osiągnąć na każdym z tych punktów.

Ważne jest również uwzględnienie w sekcji planów i harmonogramu realizacji kwestii finansowych. Pokaż, jak realizacja planu będzie powiązana z aspektami finansowymi, takimi jak prognozowane przychody, koszty, nakłady inwestycyjne i spodziewane zwroty z inwestycji. Zilustruj, jak planowane działania będą przekładać się na wyniki finansowe i jak będą wpływać na osiąganie założonych celów.

Analiza finansowa

Analiza finansowa w biznesplanie powinna zawierać szereg ważnych elementów, które dostarczają informacji dotyczących kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy, które powinny znaleźć się w analizie finansowej:

Prognoza przychodów

Oszacuj przewidywane przychody związane z działalnością biznesową na podstawie analizy rynku, potencjału sprzedaży i strategii marketingowej. Przedstaw prognozy na określone okresy, np. roczne lub kwartalne, aby uzyskać jasny obraz oczekiwanych wpływów finansowych.

Koszty operacyjne

Wskaż wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności, takie jak koszty produkcji, wynagrodzenia pracowników, dzierżawa nieruchomości, reklama, koszty administracyjne, opłaty licencyjne itp. Przedstaw je jako konkretne kwoty lub jako procent przychodów.

Analiza rentowności

Oblicz wskaźniki rentowności, takie jak rentowność netto, marża operacyjna czy wskaźnik zwrotu z inwestycji. Wskaż, jakie są normy branżowe i porównaj swoje wyniki do tych standardów, aby ocenić efektywność operacyjną i rentowność Twojego przedsiębiorstwa.

Analiza płynności finansowej

Skoncentruj się na analizie płynności finansowej, takiej jak wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej. Określ, jak Twoje aktywa są w stanie pokryć bieżące zobowiązania i jak szybko możesz spłacić krótkoterminowe długi. Ta analiza pomoże ocenić zdolność Twojego przedsiębiorstwa do regulowania płatności.

Projektowanie przepływów pieniężnych

Przedstaw prognozę przepływów pieniężnych, wskazując przewidywane wpływy i wydatki na przyszłe okresy. Przepływy pieniężne są kluczowe dla monitorowania płynności finansowej i zapewnienia, że Twoje przedsiębiorstwo ma wystarczające środki na bieżące zobowiązania.

Struktura kapitału i finansowanie

Omów strukturę kapitału Twojego przedsiębiorstwa, w tym kapitał własny i zewnętrzne finansowanie, takie jak kredyty, inwestorzy czy dotacje. Przedstaw plany finansowe dotyczące długoterminowego finansowania i zarządzania kapitałem.

Analiza ryzyka

Zidentyfikuj ryzyka finansowe, takie jak zmienne makroekonomiczne, konkurencja czy zmiany w preferencjach klientów. Przedstaw scenariusze, uwzględniające różne zmienne, aby ocenić wpływ tych czynników na wyniki finansowe.

Podsumowanie i wnioski

W podsumowaniu biznesplanu warto zawrzeć kilka kluczowych elementów, które podsumują cały plan i przekazują istotne informacje. Oto kilka rzeczy, które można uwzględnić:

Cel i wizja: Podsumowanie powinno jasno określić główny cel przedsięwzięcia oraz wizję, jaką chcemy zrealizować.

Najważniejsze informacje: Wskazanie najważniejszych punktów zawartych w biznesplanie, takich jak charakterystyka przedsiębiorstwa, produktu, analiza rynku, strategia marketingowa, plany operacyjne i finansowe.

Perspektywy rozwoju: Przedstawienie możliwości rozwoju i perspektyw dla przedsiębiorstwa, uwzględniając prognozy finansowe, potencjalny wzrost rynku i konkurencyjne atuty.

Wnioski i rekomendacje: Podsumowanie najważniejszych wniosków płynących z przeprowadzonych analiz i badań, a także rekomendacje dotyczące strategii, działań marketingowych czy zarządzania ryzykiem.

Wspomnienie o zespole: Warto krótko wspomnieć o zespole ludzi zaangażowanych w projekt, ich umiejętnościach i doświadczeniach, aby podkreślić siłę zespołu.

Motywujące zakończenie: Na zakończenie podsumowania biznesplanu można dodać inspirujące zdanie, które podkreśli determinację i zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

Podsumowanie biznesplanu powinno być zwięzłe, klarowne i zachęcające do dalszego zainteresowania projektem. To ostatnia szansa, aby przekonać czytelnika, że nasza firma ma potencjał i warto zainwestować w nasze przedsięwzięcie.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na częste pytania dotyczące tego, co musi zawierać biznesplan i jak napisać biznesplan krok po kroku.

Jak długi powinien być biznesplan?

Długość biznesplanu może się różnić w zależności od potrzeb i branży. W przeważającej większości przypadków biznesplan powinien mieć od 15 do 30 stron. Jednak ważniejsze od długości jest to, aby biznesplan był kompletny, zwięzły i zawierał istotne informacje.

Czy biznesplan można aktualizować?

Tak, korzystanie z przykładów biznesplanów może być pomocne, zwłaszcza dla osób, które piszą biznesplan po raz pierwszy. Przykłady mogą dostarczyć wzoru struktury i inspiracji, ale ważne jest, aby spersonalizować biznesplan do swojego konkretnego przedsięwzięcia.

Czy biznesplan jest niezbędny przy pozyskiwaniu finansowania?

Przy większych projektach tak. Biznesplan jest często wymagany przez instytucje finansowe lub inwestorów jako podstawowy dokument, który pozwala ocenić opłacalność i ryzyko inwestycji. Bez biznesplanu trudno jest przekonać potencjalnych inwestorów do udzielenia finansowania.

Czy napisanie biznesplanu jest trudne?

Napisanie biznesplanu może być wyzwaniem, szczególnie dla osób bez doświadczenia w tworzeniu dokumentów tego rodzaju. Jednak istnieje wiele zasobów, przykładów i porad, które mogą pomóc w procesie tworzenia biznesplanu.

Dlaczego biznesplan jest ważny?

Biznesplan jest ważny, ponieważ pomaga przedsiębiorcy w planowaniu, pozyskiwaniu finansowania, podejmowaniu decyzji strategicznych, monitorowaniu postępów i przekonywaniu inwestorów lub partnerów do współpracy.

Total
0
Shares

Sprawdź także

Total
0
Share