Follow

Newsletter

PIT dla młodych – kiedy nie zapłacisz podatku dochodowego?

pit 0 pit dla młodych podatek dla młodych ulga dla młodych

Od ponad 4 lat, a dokładniej od 1 sierpnia 2019 roku, w polskim systemie podatkowym funkcjonuje bardzo interesująca ulga. PIT 0, czyli inaczej PIT dla młodych, to ulga od podatku dochodowego, która przysługuje osobom pracującym do 26 roku życia. Wiek to jednak nie jedyny warunek, który należy spełnić, aby móc korzystać z tej ulgi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się komu dokładnie ona przysługuje oraz co PIT dla młodych zmienia w polskim systemie podatkowym, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Czym jest program PIT dla młodych?

Stosunkowo niedawno, gdyż w 2019 roku, do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce wprowadzono bardzo istotną zmianę. Oczywiście chodzi o rozpoczęcie programu PIT dla młodych, czyli inaczej zaprezentowanie ulgi od podatku PIT osób, które nie przekroczyły 26 roku życia.

PIT dla młodych - na czym dokładnie polega ten program?
PIT dla młodych – na czym dokładnie polega ten program?

Zmiana ta gwarantuje konkretnej grupie społecznej (młodzież i młodzi dorośli do 26 roku życia) nienaliczanie się podatku od określonych przychodów. Łączna ich suma, w ciągu roku, nie może być wyższa niż 85 528 zł. Jednak, jeżeli kwota ta zostanie przekroczona ulga nie traci na ważności, ale każda złotówka powyżej niej jest opodatkowana w regularny sposób. Pomimo zwolnienia z obowiązku odprowadzania podatku PIT, nowelizacja tej ustawy nie przewiduje zwolnienia z opłacania składek ZUS, jednak nie są one pobierane w ramach podatku dochodowego.

Warto wspomnieć też, że program ten jest wielce pomocny młodym ludziom dopiero wchodzącym na rynek pracy, dlatego że dzięki niemu nie trzeba składać rocznego zeznania podatkowego, co dla wielu osób pracujących jest męczącym i czasochłonnym zadaniem.

Kto może skorzystać z PIT 0?

Program PIT dla młodych, jak sama nazwa wskazuje, jest skierowany przede wszystkim do osób w wieku nastoletnim i do niewiele starszych dorosłych, a dokładnie takich, którzy nie osiągnęli jeszcze 26 roku życia. Dochody osiągane każdego dnia po dniu 26 urodzin są już opodatkowane na zasadach ogólnych.

Warto wspomnieć, również, że żaden przepis związany z tą ustawą nie określa minimalnego wieku, od którego obowiązuje program PIT dla młodych. Jednak mówiąc o tym należy pamiętać o wszystkich przepisach dotyczących zatrudniania osób nieletnich, które zostały ujęte w 9 dziale Kodeksu pracy. Oprócz tego konieczny do odnotowania jest też fakt, że zerowy podatek PIT, może przysługiwać również obcokrajowcom.

PIT dla młodych - kto może skorzystać z tego programu?
PIT dla młodych – kto może skorzystać z tego programu?

Drugim warunkiem, zaraz po wieku, który musimy spełnić, jeżeli chcemy skorzystać z ulgi dla młodych są określone przychody, które podlegają rocznej kumulacji. Mianowicie, aby przysługiwał nam zerowy podatek PIT, nasz łączny przychód, nie może przekroczyć ustalonego limit, który wynosi 85 528 zł brutto w ciągu roku.

W kontekście maksymalnej kwoty, która jest zwolniona z podatku PIT, należy wspomnieć, że przychód, który obejmuje ulga dla młodych, sumuje się z kwotą wolną od podatku (30 000 zł). W związku z czym, maksymalna kwota wolna od podatku dochodowego w Polsce wynosi 115 528 zł.

Jakie rodzaje przychodu obejmuje program PIT dla młodych?

Program PIT dla młodych, posiada dwa główne warunki, które należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. Jednak, kiedy są już one spełnione należy zastanowić się, jakie konkretnie formy wynagrodzenia są objęte tym programem. Według art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku PIT są przychody uzyskane w ramach:

  • umowy o pracę
  • umowy-zlecenia
  • praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego
  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy

Każdy przychód, osiągnięty w ramach wyżej wymienionych źródeł, jest objęty ulgą dla młodych, oczywiście jeżeli nie jest on wyższy niż 85 528 zł w ciągu roku. Jednak co się dzieje, kiedy zarobimy więcej? Mianowicie, w dalszym ciągu jesteśmy zwolnieni z podatku PIT, natomiast każda złotówka, o którą przekroczyliśmy wspomnianą kwotę maksymalną, jest już normalnie objęta tym podatkiem.

Ponadto warto wspomnieć też, że przychody zagraniczne, również mogą być objęte programem PIT dla młodych, w taki sam sposób jak wynagrodzenia uzyskane na terenie naszego kraju.

Kiedy program PIT dla młodych nie jest stosowany?

Jak już wcześniej wspominaliśmy zerowym podatkiem PIT są objęte osoby poniżej 26 roku życia. Jednak co w sytuacji kiedy 26 urodziny mamy w środku miesiąca? Odpowiedź na to pytanie może niestety nie być satysfakcjonująca, gdyż każde pieniądze otrzymane w zamach przychodu objętego programem PIT dla młodych po dniu 26 urodzin, nie podlegają tej uldze. Mianowicie, jeżeli ukończysz 26 lat w dniu, na przykład, 2 kwietnia, a wynagrodzenie za poprzedni miesiąc otrzymasz 9 kwietnia, cała otrzymana kwota jest opodatkowana w normalny sposób. W tym przypadku, nie ma znaczenia to, że pieniądze zarobiłeś jeszcze przed 26 urodzinami.

PIT dla młodych - kiedy nie jest stosowany?
PIT dla młodych – kiedy nie jest stosowany?

Oprócz kwestii związanych z wiekiem, które uniemożliwiają skorzystanie z ulgi dla młodych, programem tym nie są objęte, również niektóre formy wynagrodzenia. Mianowicie, są to przychody uzyskane w ramach:

  • umowy o dzieło
  • praw autorskich
  • działalności gospodarczej
  • umowy o pracę z powołania do zarządów i rad nadzorczych

Niektóre z tych podpunktów mogą wydawać się niezrozumiałe. Z jakiego powodu programem PIT dla młodych objęte są umowy-zlecenia, a umowy o dzieło już nie? Ustawodawca tłumaczy to walką tzw. “umowami śmieciowymi”, które często występują w ramach umów o dzieło. W ten sposób chce on zachęcić młodych pracowników do podejmowania zatrudnienia w legalny i sprawiedliwy dla nich sposób.

Roczna deklaracja podatkowa a PIT 0

Roczna deklaracja podatkowa to coś czemu każdy w swoim dorosłym życiu, prędzej, czy później, będzie musiał stawić czoła. Jednak czy przed 26 rokiem życia, kiedy nasze zarobki są objęte programem PIT dla młodych, musimy sporządzać roczną deklarację podatkową?

Odpowiedź na to pytanie brzmi nie, lecz nie jest to oczywiście odpowiedź jednoznaczna. Według oficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów osoby, które spełniają wszystkie warunki programu PIT dla młodych, to znaczy; nie ukończyły 26 lat, a ich wynagrodzenie pochodzi ze źródeł objętych programem i nie przekroczyło kwoty 85 528 zł, nie muszą sporządzać rocznej deklaracji podatkowej. Jednak pracodawca musi pamiętać, że jest on zobowiązany do wystawienia, takiemu pracownikowi, formularza PIT-11, który zostanie automatycznie rozliczony przez system elektroniczny.

PIT dla młodych - roczna deklaracja podatkowa, a PIT 0
PIT dla młodych – roczna deklaracja podatkowa, a PIT 0

Sytuacja jednak może się nieco skomplikować, jeżeli zarobek, który otrzymaliśmy pochodzi jednocześnie ze źródła, które jest objęte zerowym podatkiem PIT (np. z umowy o pracę) oraz ze źródła, którego nie obejmuje program bez PIT dla młodych (np. z umowy o dzieło). W takim przypadku jesteśmy niestety zobowiązani do sporządzenia rocznej deklaracji podatkowej.

W jeszcze innym przypadku, może zdarzyć się też tak, że pomimo spełniania wszystkich niezbędnych wymagań programu bez PIT dla młodych będziemy otrzymywać wynagrodzenie pomniejszone o podatek. W takiej sytuacji musimy złożyć zeznanie roczne w celu otrzymania zwrotu nadpłaconych pieniędzy.

PIT dla młodych a zarobki zagraniczne

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, program PIT dla młodych oprócz przychodów osiągniętych na terenie Polski, obejmuje, również zarobki zagraniczne. Innymi słowy, liczy się przede wszystkim kryterium wieku i kwoty, a nie lokalizacja źródła przychodu.

PIT dla młodych a zarobki zagraniczne
PIT dla młodych – zarobki zagraniczne

Jednak koniecznie należy pamiętać, że w przypadku zarobków zagranicznych rolę płatnika przyjmuje sam zarabiający, a nie jego pracodawca / zleceniodawca, jak to zazwyczaj jest w przypadku zarobków objętych zerowym PITem na terenie naszego kraju. Podatnik, choć nie wystawia sobie PIT-11, sam może skorzystać z ulgi.

PIT dla młodych a działalność gospodarcza

Ustawa dotycząca podatku PIT od 2019 roku, kiedy to wszedł w życie program bez PIT dla młodych, była rozszerzana już wielokrotnie. Wprowadzone zostały, między innymi, nowe ulgi zwalniające z podatku PIT duże rodziny, pracujących emerytów oraz osoby powracające z zagranicy.

PIT dla młodych a działalność gospodarcza
PIT dla młodych – działalność gospodarcza

We wszystkich tych aneksach, do ustawy o podatku PIT, zawarte są, również zwolnienia jednoosobowej dla działalności gospodarczej. Jednak program bez PIT dla młodych, w dalszym ciągu pozostaje w tym kontekście wyjątkiem i w jego treści nie pojawia się żadna wzmianka dotycząca zagwarantowania zerowego PITu dla działalności gospodarczej. W związku z tym, dochodzimy do konkluzji, że przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej są opodatkowane bez względu na wiek osoby, która ją prowadzi.

Podsumowanie

Program bez PIT dla młodych obowiązuje już od ponad 4 lat. W tak stosunkowo krótkim okresie stał się naprawdę jednym z ważniejszych rozszerzeń prawa podatkowego w Polsce. Jego atrakcyjna forma oraz bardzo korzystne skutki, związane z zyskiem, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania zatrudnieniem wśród młodych, jeszcze uczących się, dorosłych, i również wśród nastolatków przed 18 rokiem życia.

PIT dla młodych - podsumowanie
PIT dla młodych – podsumowanie

Proste wymagania, które należy spełnić oraz wysoki maksymalny roczny przychód, który można osiągnąć aby dalej móc skorzystać z zerowego PITu dla młodych sprawiły, że znacząca część ludzi pracujących przed 26 rokiem życia co roku oszczędza wiele pieniędzy, które w normalnych warunkach musieliby przeznaczyć na opłacenie podatków. Takie rozwiązanie może i nie powiększa budżetu państwa, jednak z drugiej strony zachęca do podejmowania pierwszych prac, dzięki czemu przyczynia się do zdobywania doświadczenia i do uczenia samodzielności młodych ludzi, którzy w przyszłości, wśród dużej konkurencji, łatwiej odnajdą się na rynku pracy.

Jaką maksymalnie kwotę obejmuje program PIT dla młodych?

Aby przysługiwał nam zerowy podatek PIT, nasz łączny przychód, nie może przekroczyć ustalonego limit, który wynosi 85 528 zł brutto w ciągu roku. Jednak kwota ta sumuje się z kwotą wolną od podatku, dzięki czemu wynosi ona dokładnie 115 528 zł.

Czy zarobki zagraniczne są objęte programem PIT dla młodych?

Tak, program PIT dla młodych oprócz przychodów osiągniętych na terenie Polski, obejmuje, również zarobki zagraniczne. Innymi słowy, liczy się przede wszystkim kryterium wieku i kwoty, a nie lokalizacja źródła przychodu.

Do którego roku życia obowiązuje program PIT dla młodych?

Program PIT dla młodych, jak sama nazwa wskazuje, jest skierowany przede wszystkim do osób w wieku nastoletnim i do niewiele starszych dorosłych, a dokładnie takich, którzy nie osiągnęli jeszcze 26 roku życia.

Koniecznie przeczytaj:

Total
0
Shares

Sprawdź także

Total
0
Share