Follow

Newsletter

Dotacja na projekt badawczy – jak zdobyć finansowanie na innowacyjne badania dla Twojej firmy?

Pozyskanie dotacji na projekt badawczy może stanowić kluczowy krok w kierunku dynamicznego rozwoju firmy i skutecznego zwiększenia stopnia jej innowacyjności. Dla niektórych przedsiębiorstw dofinansowanie ze środków unijnych to jedyna szansa na realizację ambitnych planów rozwojowych, które – w innym przypadku – dalece wykraczałyby poza możliwości finansowe firmy. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że innowacyjne projekty badawcze stanowią siłę napędową dla polskiej gospodarki, umacniając pozycję i znaczenie polskich firm na rynku. Jak zdobyć finansowanie niezbędne do tego, by móc wcielić je w życie? Sprawdź, co warto wiedzieć na temat procesu pozyskiwania dotacji z UE!

Dotacje na projekt badawczy – jakich obszarów dotyczą?

Kluczowym celem projektów badawczych jest dążenie do wzrostu innowacyjności rodzimych firm i sukcesywnego wzmacniania ich przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku. W kontekście unijnej dotacji na projekt badawczy podstawowe kryterium stanowi uwzględnienie w zakresie projektu innowacji produktowej lub procesowej. W praktyce oznacza to, że warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków publicznych jest w tym przypadku wdrożenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, usług czy rozwiązań.

Dodać należy, że w zakresie projektów badawczo-rozwojowych jest miejsce zarówno na badania przemysłowe, czyli działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy, jak i prace rozwojowe, które zmierzają do jej praktycznego zastosowania. Na tym etapie prowadzi się więc testy i walidacje oraz tworzy prototypy rozwiązań.

Zobacz również: kiedy warto decydować się na outsourcing księgowości?

Utworzenie i rozwój centrum badawczo-rozwojowego

Z dotacji na projekty badawcze można pokryć ponadto działania związane z tworzeniem i rozwojem centrum badawczo-rozwojowego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. Środki pozyskane z Unii Europejskiej można wówczas przeznaczyć na potrzebną infrastrukturę badawczą, a finalna wysokość wsparcia finansowego jest uwarunkowana przez wielkość firmy oraz konkretną lokalizację stanowiącą obszar jej działalności. Dotacje na projekty badawcze są bowiem rozdysponowywane na zasadach określonych w mapie pomocy regionalnej. Wśród kosztów kwalifikowanych uwzględnić można m.in. zakup materiałów budowlanych i środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych.

Opracowanie nowych technologii i produktów

Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i usług lub też udoskonalanie tych już istniejących to – jak wspomniano wyżej – ważny priorytet na liście celów UE. Z tego powodu kosztami kwalifikowanymi, jakie można uwzględnić w projektach B+R, są wydatki dotyczące:

  • zatrudnienia kadry pracowniczej;
  • współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi;
  • zakupu materiałów, surowców i sprzętu badawczego spoza listy środków trwałych;
  • uzyskania potrzebnych patentów i praw ochronnych na wzór użytkowy itp.;
  • skorzystania z usług doradczych.

Zielona transformacja

Wśród obszarów wsparcia w ramach dotacji na projekty badawcze wymienia się także działania zmierzające do transformacji firm w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Obejmuje to zarówno inwestycje związane z implementowaniem nowych rozwiązań, jak i np. projekty z zakresu weryfikacji technologii środowiskowych czy ekoprojektowania.

Kto ma szansę na dofinansowanie?

Na koniec warto dodać, że projekty B+R nie są adresowane tylko do dużych przedsiębiorstw, ale stanowią szansę na rozwój także dla mniejszych, działających bardziej lokalnie firm. Najważniejszym warunkiem pozostaje prowadzenie przez firmę działań o charakterze innowacyjnym – przynajmniej na skalę ich biznesu. Co również istotne, o dotację mogą wnioskować zarówno samodzielne przedsiębiorstw, jak i podmioty współpracujące z jednostkami naukowymi.

Total
0
Shares

Sprawdź także

Total
0
Share