Follow

Newsletter

Dzień dywidendy 2023 na GPW – lista spółek wraz z datami

dzień dywidendy na gpw

Dzień dywidendy na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to jedno z najważniejszych wydarzeń dla akcjonariuszy największych spółek w naszym kraju. W trakcie trwania sezonu na dywidendy, każdy aktywny inwestor giełdowy powinien być czujny i bacznie obserwować ruchy spółek wchodzących w skład jego portfela. Jednak, na których akcjach, podczas dnia dywidendy zarobimy najwięcej oraz kiedy w nie inwestować, żeby nie przegapić okazji na wypłatę? Tego dowiesz się w dzisiejszym artykule, w którym postaramy się przybliżyć to, jak wygląda dzień dywidendy na GPW!

Co to jest dywidenda?

Zanim przejdziemy do listy polskich spółek, które wypłacają pieniądze w postaci dywidendy, chcielibyśmy przedstawić czym tak właściwie ona jest.

Słowo to pochodzi od łacińskiego dividendum co w naszym języku oznacza rzecz do podziału. Mniej dosłownie, dywidenda to po prostu środki wypłacane akcjonariuszom lub udziałowcom jako forma wynagrodzenia za wpłacony przez nich kapitał. Pieniądze pochodzące z dywidendy należą się tylko tym inwestorom, którzy posiadają akcje danej spółki na określony czas przed dniem dywidendy. Akcje zakupione między dniem dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy, nie są brane pod uwagę przy wydawaniu kapitału akcjonariuszom.

Warto zauważyć też, że kapitał wydawany jako dywidenda to część zysku osiągniętego przez spółkę w ciągu roku obrotowego, którą postanowiła się ona podzielić ze swoimi akcjonariuszami (lub udziałowcami). Zaznaczmy jednak, że zdarzały się przypadki, w których spółka zaciągała kredyty, aby wypłacić wyższe dywidendy. Z całą pewnością nie było to korzystne dla żadnej ze stron…

Dzień dywidendy - definicja
Dzień dywidendy – definicja

Zauważmy również, że wypłata dywidendy niesie za sobą pewne konsekwencje. Przede wszystkim, bezpośrednio wpływa ona na cenę akcji (jeśli dywidenda na akcję wyniesie 5 złotych, notowania spadną dokładnie o tę kwotę). Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie podatek belki, który jest automatycznie pobierany przez brokera. Oznacza to, że krótkoterminowo, inwestor traci na otrzymaniu tych środków.

Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy

Pojęcia te, choć różnią się tylko jednym słowem, dotyczą dwóch, zupełnie innych wydarzeń, które następują jedno po drugim. W celu poprawnego zrozumienia, na czym polega i jak wygląda cały proces uzyskiwania pieniędzy z dywidendy, warto wiedzieć czym tak właściwie się one różnią.

Dzień dywidendy, a dzień wypłaty dywidendy
Dzień dywidendy – dzień wypłaty dywidendy

Dzień dywidendy

Dzień dywidendy to termin, w którym ustala się dokładną listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania środków. Dokonuje się tego podczas podejmowania uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty spółki. Dzień dywidendy jest ustalany z wyprzedzeniem. Termin ten nie może przypadać później niż na dwa miesiące od podjęcia stosownej decyzji przez WZA.

To właśnie dzień dywidendy ma bezpośrednie przełożenie na notowania akcji – na wykresach zauważymy gwałtowny spadek o określoną kwotę.

Dzień wypłaty dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy, jak sama nazwa wskazuje, to po prostu termin, w którym spółka wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom.

Podobnie, jak w przypadku dnia dywidendy, dzień jej wypłaty jest ustalany z odpowiednim, maksymalnie dwumiesięcznym, wyprzedzeniem. Następuje to podczas podejmowania uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jednak jeżeli jego data nie zostanie ustalona w trakcie tego spotkania, dzień wypłaty dywidendy jest wyznaczany przez radę nadzorczą.

Podatek od dywidendy

Inwestując w akcje spółek, które w późniejszym czasie mogą nam przynieść zysk w postaci dywidendy, musimy pamiętać o podatkach. Każda wypłata dywidendy jest objęta podatkiem od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatkiem Belki, który wynosi 19%.

Kto odpowiada za odprowadzenie tego podatku? Jak już wspominałem, w zdecydowanej większości przypadków, będzie to broker / dom maklerski. Oznacza to, że po otrzymaniu dywidendy nie musisz zgłaszać jej do urzędu skarbowego – wszystko zostanie uwzględnione w formularzu PIT, który otrzymasz po zakończeniu danego roku podatkowego.

Dzień dywidendy na GPW - podatek
Dzień dywidendy na GPW – podatek

Czy spółki mają obowiązek wypłacania dywidendy?

Faktem wartym odnotowania jest to, że spółki nie mają obowiązku wypłacania dywidendy swoim akcjonariuszom lub udziałowcom. Aby to było możliwe, konieczne jest osiągnięcie zysku w ciągu roku obrotowego. Jednak, nawet jeśli spółka odnotuje dodatni bilans, nie możemy być pewni tego, że jej zarząd zdecyduje się na wypłatę dywidendy akcjonariuszom lub udziałowcom. Do decyzji spółki należy to, na co przeznaczone zostaną zarobione aktywa. Zdarza się, że wykorzystywane są one do pokrycia strat z poprzednich lat, bądź inwestowane są w rozwój działalności spółki.

Opinie na temat spółek dywidendowych są podzielone, jednak zaznaczmy, że wypłata środków na rzecz akcjonariuszy nie powinna przesądzać o wyborze danych walorów lub rezygnacji z nich. O ile Coca-Cola, Budimex i spółki z sektora paliwowego chętnie dzielą się zyskami, o tyle giganci tacy jak Tesla czy Amazon nigdy nie wypłacili dywidendy. Czy to oznacza, że nie warto interesować się ich akcjami? Absolutnie nie.

Spółki growth, które rezygnują z wypłaty dywidendy mogą szybciej się rozwijać i więcej inwestować w swój rozwój. Biorąc pod uwagę podatek od zysków kapitałowych, można pokusić się o stwierdzenie, że taka strategia jest bardzo korzystna dla inwestorów – w końcu akcje możesz sprzedać w praktycznie dowolnej chwili.

Dni dywidendy 2023 – lista największych spółek GPW chronologicznie

Podczas bieżącego roku kalendarzowego, wiele z największych spółek, obecnych na GPW, zdecydowało się podzielić swoim zyskami osiągniętymi w poprzednim roku obrotowym ze swoimi akcjonariuszami lub udziałowcami. Jednak, które firmy przekazały największy procent uzyskanego zysku na dywidendy oraz ile można było zarobić na akcjach każdej z nich? Wszystko to przedstawiamy w poniższej liście, gdzie, w kolejności chronologicznej, znajdują się niezbędne dane dotyczące dni dywidend największych polskich spółek obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dzień dywidendy CD Projekt SA (CDPROJEKT) – 13.06.2023 r.

Dzień dywidendy - CD Project
Dzień dywidendy – CD Projekt

CD Projekt to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalne studio tworzące gry komputerowe w Polsce. Swoją sławę zawdzięczają takim produkcjom jak, chociażby Wiedźmin, czy Cyberpunk. CD Projekt zostało założone w 1988 roku jako Optimus, a współczesna nazwa firmy obowiązuje od 2011 roku. Giełdowy debiut spółki na GPW odbył się w 2001 roku.

W dniu 8 maja 2023 roku, CD Projekt zadeklarowało, że przeznaczy 99,910 mln zł na dywidendę. Jest to naprawdę imponujący wynik, bowiem mówimy aż o 29% całego rocznego zysku netto. Wypłata wyniosła 1,00 zł na akcję, czyli dokładnie tyle samo co w roku poprzednim.

Dzień dywidendy CD Projekt przypadł na 13 czerwca, a dzień jej wypłaty na 20 czerwca. Ostatnim dniem, w którym można było zakupić akcje był poniedziałek 9 czerwca. Tego dnia, akcje CD Projekt kosztowały 111,80 zł, zatem stopa dywidendy wynosiła 0,9%. Trudno uznać CDP za magnata dywidendowego, ale przede wszystkim, jest to efekt stosunkowo niskiej proporcji zysków spółki do wartości jej akcji.

Warto dodać, że CD Projekt wypłaca dywidendę trzeci rok z rzędu.

Dzień dywidendy Bank Pekao SA (PEKAO) – 04.07.2023 r.

Dzień dywidendy - Bank Pekao
Dzień dywidendy – Bank Pekao

Bank Pekao, czyli inaczej Bank Polskiej Kasy Opieki to jeden z większych banków w naszym kraju. Spółka ta została założona w 1929 roku, a od 1998 roku obecna jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Warto wspomnieć, że w 2017 roku Bank Pekao został przejęty przez spółki PZU i PKO, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa.

Walne zgromadzenie Banku Pekao w 2023 roku zaproponowało swoim akcjonariuszom, że w postaci dywidendy wypłaci im 958 mln zł. Kwota ta stanowi 50% całościowego zysku z 2022 roku, który wynosił 1898 mln zł. Wypłata, jaką otrzymali inwestorzy, to 3,65 zł za akcję.

Dzień dywidendy Banku Pekao przypadł na 4 lipca, zatem ostatnim dniem, w którym można było zakupić akcje był 30 czerwca. Tego dnia akcje spółki kosztowały 97,35 zł, zatem stopa dywidendy wynosiła 3,67%. Dzień wypłaty dywidendy był wyznaczony na 18 lipca.

Czytaj również: Nie tylko BlackRock się liczy – największe fundusze inwestycyjne

Dzień dywidendy LPP SA (LPP) – 10.07.2023 r.

Dzień dywidendy - LPP
Dzień dywidendy – LPP

LPP to największa, polska spółka zajmująca się produkcją oraz sprzedażą odzieży. Ekspansja zagraniczna na sąsiednie rynki w postaci państw Europy środkowej i wschodniej oraz rozsądne gospodarowanie majątkiem sprawiły, że firma od wielu lat rozwija się bardzo dobrze. Spółka istnieje od 1991 roku, a na GPW zadebiutowała w 2001 roku.

W bieżącym roku, zarząd LPP na dywidendę przeznaczył 534,25 mln zł pochodzących z zysku uzyskanego w poprzednim roku obrotowych oraz dodatkowo 263,47 mln zł, które pochodzi z przeniesienia kapitału zapasowego, co łącznie dało prawie 800 ml zł. W związku z tym, tegoroczna wypłata wynosi 430 zł za akcję.

Dzień dywidendy LPP przypadał na 10 lipca, więc ostatnim dniem, w którym można było zakupić akcje spółki był 6 lipca. Tego dnia akcje LPP były warte równo 14 020 zł, zatem stopa dywidendy wynosiła 3%. Warte zauważenia jest to, że forma wypłaty dywidendy przez LPP jest nieco odmienna niż w przypadku innych spółek. Mianowicie jest ona podzielona na dwie raty. Pierwsza część trafiła do portfeli inwestorów już 14 lipca, natomiast reszta wyląduje na ich kontach dopiero 10 października.

Dzień dywidendy KGHM Polska Miedź SA (KGHM) – 27.07.2023 r.

Dzień dywidendy - KGHM
Dzień dywidendy – KGHM

KGMH Polska Miedź to bez dwóch zdań jedna z największych spółek skarbu państwa. Oprócz tego jest to, również jeden z czołowych producentów rafinowanej miedzi i srebra na Ziemi. KGHM posiada swoje jednostki na całym świecie – ich kopalnie można znaleźć między innymi w USA, Kanadzie i w Chile. Spółka została założona w 1961 roku, a na GPW obecna jest od 1997 roku.

W 2023 roku zarząd spółki KGHM zdecydował się przeznaczyć na dywidendy zaskakująco małą kwotę, gdyż było to 200 mln zł, czyli zaledwie 5,67% całościowego zysku netto z poprzedniego roku obrotowego. 3333 mln zł, to pozostała kwota, którą spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy. Tegoroczna wypłata dywidendy wyniosła więc 1,00 zł na akcję.

Dzień dywidendy przypadał na 27 lipca, a ostatnim dniem, w którym można było kupić akcje KGHM uwzględniane przy wypłacie, był 25 lipca. Tego dnia stopa akcje KGHM były warte 119 zł, więc stopa dywidendy wynosiła 0,84%. Środki trafiły na kontra inwestorów 10 sierpnia.

Nie możesz tego pominąć: Jak zaplanować budżet domowy?

Dzień dywidendy PKN Orlen SA (PKNORLEN) – 10.08.2023 r.

Dzień dywidendy - Orlen
Dzień dywidendy – Orlen

PKN Orlen jest spółką, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Bez dwóch zdań jest to największa, a przy okazji prawdopodobnie najlepiej rozwijająca się państwowa firma w naszym kraju. Choć Orlen działa w wielu sektorów, fundamentem jej działalności jest produkcja oraz dystrybucja paliw. PKN, podobnie jak wcześniej wspomniany KGHM, nie skupia się tylko na rodzimym rynku. Stacje paliw Orlen możemy znaleźć między innymi w Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. Spółka powstała w 1999 roku, również wtedy zadebiutowała na GPW.

Całościowy zysk netto z poprzedniego roku obrotowego Orlenu był rekordowy, wyniósł aż 27 262 mln zł, dlatego też kapitał przeznaczony w 2023 roku na dywidendy był wyjątkowo wysoki – mowa o 6 385 mln zł (23,42% rocznego zysku). Przekładając to na akcje, mówimy o 5,50 zł.

Dzień dywidendy Orlenu przypadał na 10 sierpnia, a ostatnim dniem, w którym można było kupić akcje objęte dywidendą, był 8 sierpnia. Tego dnia akcje Orlenu były warte 70,42 zł, zatem stopa dywidendy wynosiła 7,81%. Wypłata kapitału, natomiast nastąpi ostatniego dnia sierpnia (31.08.2023 r.).

Na marginesie dodajmy, że obecne ceny akcji Orlenu są stosunkowo niskie – analitycy rekomendują ich zakup, a docelowa wartość walorów PKN może przekroczyć 100 złotych. Trzeba przyznać, że sytuacja fundamentalna spółki jest naprawdę dobra, a jej perspektywy są obiecujące.

Dzień dywidendy PZU SA (PZU) – 05.09.2023 r.

Dzień dywidendy - PZU
Dzień dywidendy – PZU

PZU, czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń to największe przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe działające na terenie naszego kraju. Głównym udziałowcem PZU jest skarb państwa, posiadający ponad 34% spółki. Tradycje PZU sięgają aż 1803 roku, jednak oficjalne rozpoczęcie działalności tego przedsiębiorstwa datuje się na 1921 rok. Co ciekawe PZU zadebiutowało na GPW dopiero w 2010 roku.

Zeszłoroczny zysk netto PZU to 1 637 mln zł, natomiast kwota, którą walne zgromadzenie zdecydowało się przeznaczyć na dywidendę to 2 072 mln zł, zatem będzie ona uzupełniona kapitałem zapasowym, który pozostał z 2021 roku. Wypłata, którą otrzymają inwestorzy będzie wynosić 2,40 zł za każdą akcję.

PZU to jedyna spółka z listy, która jeszcze czeka na dzień dywidendy w 2023 roku. Mianowicie wyznaczony on został na 5 września, a natomiast dzień wypłaty dywidendy będzie miał miejsce 28 września. Czy warto kupić walory aby załapać się na wypłatę środków? Być może, choć obecna cena akcji jest stosunkowo wysoka.

Bank PKO BP SA nie wypłaci dywidendy w 2023 roku! Dlaczego?

Dzień dywidendy - Bank PKO BP
Dzień dywidendy – Bank PKO BP

Tak jak wspominaliśmy na początku artykułu, spółki nie mają obowiązku wypłacania dywidendy swoim akcjonariuszom lub udziałowcom. Mimo to, wśród tych największych przedsiębiorstw rzadko zdarza się, aby taka wypłata nie ma miejsca. Jednak, jeżeli już coś takiego się dzieje, najczęściej ma to związek z długoterminowymi planami spółek, które uwzględniają wypłatę większej dywidendy w następnych latach.

W przypadku Banku PKO BP sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Walne zgromadzenie największego, polskiego banku zdecydowało się wypłacić równe 50% zeszłorocznego zysku w postaci dywidendy dla swoich inwestorów. Niestety sytuacja skomplikowała się, gdyż aby bank mógł wypłacić pieniądze swoim akcjonariuszom musi na to zgodzić się KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Oświadczenie wydane przez ten organ zatwierdziło możliwość wypłacenia dywidendy, jednak jednocześnie nadzór zalecił bankom wstrzymanie wypłat do czasu wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w sprawie dotyczącej frankowiczów), który finalnie orzekł, że bank nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W związku z całym zamieszaniem, wypłata dywidendy przez bank taki jak PKO BP, mogłaby bardzo zaburzyć już niepewną sytuację na polskim rynku. W związku z tym spółka nie zdecydowała się na wypłatę dywidendy w 2023 roku. Jednocześnie zapowiedziała, że kwota, która miała być przeznaczona na dywidendę nie zniknie i już w przyszłym roku zostanie ona przekazana inwestorom razem z zyskiem za rok 2023.

Podsumowanie

Dzień dywidendy na Giełdzie Papierów Wartościowych to coś co powinno interesować każdego, aktywnego inwestora. Największe spółki, najczęściej gwarantują największy zysk pochodzący z wypłaty dywidendy, dlatego też w czasie trwania sezonu, warto być czujnym i szybko zwracać uwagę na najnowsze informacje pochodzące od przedsiębiorstw takich jak: PKN Orlen, KGHM, czy LPP.

Mamy nadzieję, że dzisiejszy artykuł przybliżył i pozwolił wam zrozumieć czym tak właściwie jest dywidenda, na jakiej podstawie się ją ustala i w jaki sposób można ją otrzymać. Sezon na dywidendy dalej trwa, dlatego też nie zwlekaj i rozglądaj się za potencjalnymi akcjami, które w niedalekiej przyszłości mogą przynieść ci niemały zysk!

Koniecznie przeczytaj:

Total
0
Shares

Sprawdź także

Total
0
Share