Follow

Newsletter

Na czym polega inwestowanie pasywne? Omówienie i przykłady

Przy niskiej skłonności do ryzyka inwestowanie pasywne pomoże Ci zbudować silny portfel inwestycyjny.
inwestowanie pasywne
Inwestowanie pasywne, długoterminowa strategia inwestycyjna. Foto: Jacob Lund via Canva.

Inwestowanie pasywne staje się coraz popularniejszą formą powiększania gromadzonych oszczędności. Dzięki długoterminowemu podejściu do inwestycji możesz zbudować naprawdę solidny portfel, ale na szybkie zyski nie powinieneś się nastawiać.

Co to jest inwestowanie pasywne?

Inwestowanie pasywne polega na długoterminowym trzymaniu zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych z minimalną ingerencją ze strony inwestora. W odróżnieniu od inwestowania aktywnego, zakładającego częste kupowanie i sprzedawanie aktywów w celu osiągnięcia szybkich zysków, inwestowanie pasywne opiera się na przekonaniu, że na dłuższą metę trudno jest przewidzieć wyniki rynkowe i że większość aktywnych zarządzających nie jest w stanie systematycznie przewyższać rynku.

na czym polega inwestowanie pasywne
Inwestowanie pasywne polega na długotrwałym trzymaniu określonych walorów. Foto: The Billfold / Aurielaki via Canva.

Głównym celem inwestowania pasywnego jest replikowanie wydajności konkretnego indeksu rynkowego, takiego jak np. S&P 500. Inwestorzy pasywni często korzystają z funduszy indeksowych lub funduszy ETF (Exchange-Traded Funds), które śledzą konkretne indeksy i inwestują w szerokie spektrum akcji lub innych aktywów.

Istotną cechą inwestowania pasywnego jest minimalna ingerencja ze strony inwestora. Inwestorzy pasywni nie próbują aktywnie przewidzieć zmian na rynku ani wybierać poszczególnych akcji na podstawie analizy fundamentalnej czy technicznej. Zamiast tego stawiają na zasady dywersyfikacji i długoterminowego inwestowania. W rezultacie inwestowanie pasywne jest często bardziej opłacalne i mniej kosztowne w porównaniu do inwestowania aktywnego, gdzie częste transakcje mogą generować większe koszty prowizji i podatków.

Inwestowanie pasywne opiera się na przekonaniu, że długoterminowy wzrost rynków finansowych jest zjawiskiem naturalnym i że zdywersyfikowane portfele inwestycyjne, które reprezentują szeroki przekrój rynku, powinny przynosić zadowalające wyniki w perspektywie czasowej. Jest to strategia szczególnie popularna wśród inwestorów, którzy preferują niski poziom ryzyka, długoterminową perspektywę i minimalną aktywność inwestycyjną.

Inwestowanie pasywne – korzyści

Inwestowanie pasywne oferuje pewne korzyści, które mogą być niezwykle pomocne w przypadku niedoświadczonych inwestorów lub osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestycjami, zwłaszcza na rynku kapitałowym.

Prostota

Inwestowanie pasywne jest prostsze niż inwestowanie aktywne, ponieważ nie wymaga częstych decyzji i analiz rynkowych. Zamiast tego polega na trzymaniu zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego i długoterminowym inwestowaniu.

Redukcja kosztów

Inwestowanie pasywne generuje zwykle niższe koszty w porównaniu do inwestowania aktywnego. Fundusze indeksowe i ETF-y, które są często wykorzystywane w inwestowaniu pasywnym, mają zazwyczaj niższe opłaty zarządzania niż aktywnie zarządzane fundusze. Ponadto mniejsza aktywność handlowa prowadzi do mniejszych kosztów transakcyjnych.

Dywersyfikacja portfela

Inwestowanie pasywne promuje dywersyfikację, czyli rozproszenie inwestycji na różne aktywa. Dzięki temu ryzyko jest lepiej zrównoważone, ponieważ straty na jednej inwestycji mogą być zrekompensowane przez zyski z innych. Zdywersyfikowany portfel zmniejsza ryzyko utraty znacznej części kapitału, a tym samym pozwala na dalsze jego budowanie.

Długoterminowe podejście

Inwestowanie pasywne zakłada długoterminowy horyzont inwestycyjny. Zamiast próby przewidzenia krótkoterminowych zmian na rynku, inwestorzy pasywni skupiają się na długoterminowym wzroście i korzyściach z inwestowania na przestrzeni lat. Ta strategia może pomóc w uniknięciu impulsywnych decyzji opartych na krótkoterminowych wahaniach rynku.

Efektywność podatkowa

Inwestowanie pasywne pozwala na zmniejszenie kosztów podatkowych niż w przypadku inwestowania aktywnego. Ponieważ portfel jest trzymany na dłuższy czas bez częstych transakcji, zmniejsza się ryzyko generowania krótkoterminowych zysków kapitałowych, które są zwykle opodatkowane wyższymi stawkami.

Wyniki zbliżone do rynku

Inwestowanie pasywne polega na replikowaniu wydajności wybranego indeksu rynkowego. Choć nie ma gwarancji, że inwestorzy pasywni osiągną wyższe wyniki od rynku, badania pokazują, że wielu aktywnych zarządzających nie jest w stanie systematycznie przewyższać indeksów. Dlatego inwestowanie pasywne może być skutecznym sposobem na uzyskanie konkurencyjnej wydajności przy niższych kosztach.

Inwestowanie pasywne – wady

Skoro omówiliśmy już korzyści płynące z inwestowania pasywnego, warto zaznaczyć, że ma ono także pewne wady, które bezwzględnie musisz wziąć pod uwagę, jeśli planujesz zmianę strategii i zamierzasz zostać inwestorem pasywnym. Wady inwestowania pasywnego to m.in.:

Ograniczona zdolność do przewyższania rynku

Inwestowanie pasywne ma za zadanie replikować wyniki rynku, co oznacza, że jako inwestor akceptujesz, iż nie będziesz przewyższać rynkowych zwrotów. Jeśli istnieje potencjał na znaczące zyski na rynku, inwestor pasywny nie jest w stanie z nich skorzystać w pełni.

Brak elastyczności

Inwestowanie pasywne polega na trzymaniu portfela przez dłuższy czas, co oznacza, że nie ma możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe lub okazje inwestycyjne. Inwestorzy pasywni muszą być gotowi na długoterminową strategię i być cierpliwi w oczekiwaniu na rezultaty. Patrząc jednak na “guru inwestycji” – Warrena Buffetta, inwestycje długoterminowe pozwalają zbudować portfel silniejszy od niejednej gospodarki.

Narażenie na ryzyko koncentracji

Inwestowanie pasywne polega na inwestowaniu w szerokie indeksy rynkowe, które mogą obejmować również słabo radzące sobie spółki. Jeśli w składzie indeksu znajduje się spółka o dużych problemach, może to wpływać negatywnie na wyniki inwestora pasywnego. Aktywni zarządzający mają możliwość unikania takich spółek lub ich szybkiego wycofywania się.

Brak uwzględniania specyficznych celów inwestycyjnych

Inwestowanie pasywne zakłada replikację wyników całego rynku, nie biorąc pod uwagę indywidualnych celów inwestora. Jeśli inwestor ma specyficzne cele, takie jak potrzeba generowania dochodu pasywnego, osiągnięcie wysokich wzrostów kapitału lub minimalizacja ryzyka, strategia pasywna może nie być w pełni dopasowana do tych wymagań.

Brak kontroli nad składem portfela

Inwestowanie pasywne oznacza posiadanie portfela, który odzwierciedla skład indeksu rynkowego. Inwestorzy pasywni nie mają kontroli nad poszczególnymi akcjami lub innymi aktywami w swoim portfelu. Jeśli istnieją pewne branże lub spółki, których chcą uniknąć lub na których chcą się skoncentrować, inwestowanie pasywne nie zapewnia takiej elastyczności.

Przykłady inwestycji pasywnych

Inwestowanie pasywne można rozpocząć od wyboru najpopularniejszych instrumentów, do których zaliczają się bez wątpienia ETF-y oraz fundusze indeksowe. Nie są to jednak jedyne opcje, które masz do wyboru, jeśli Twoim celem jest długoterminowa budowa zrównoważonego portfela. Jeśli chcesz zostać inwestorem pasywnym, możesz rozważyć m.in.:

Fundusze indeksowe

Fundusze indeksowe są tworzone w celu ścisłego odzwierciedlania wybranego indeksu rynkowego, takiego jak S&P 500. Inwestują w akcje spółek z indeksu w proporcjach odpowiadających ich wadze w indeksie. Dzięki temu inwestorzy mogą uzyskać podobne wyniki jak dany indeks.

ETF-y (Exchange-Traded Funds)

ETF-y to fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdzie. Podobnie jak fundusze indeksowe, ETF-y śledzą konkretne indeksy rynkowe. Różnica polega na tym, że ETF-y można kupować i sprzedawać na rynku w czasie rzeczywistym, podobnie jak akcje.

Obligacje rządowe

Obligacje rządowe są bezpiecznymi inwestycjami, które oferują stałe oprocentowanie. Inwestowanie w indeks obligacji rządowych jest popularnym podejściem w inwestowaniu pasywnym. Oprocentowanie obligacji może być ustalone na stałym poziomie lub zmiennym, zależnym od rynkowych stóp procentowych.

Portfele zdywersyfikowane

W inwestowaniu pasywnym kluczową zasadą jest dywersyfikacja, czyli rozłożenie inwestycji na różne aktywa. Można utworzyć portfel, który obejmuje akcje z różnych branż, geograficznych obszarów, a także różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i surowce.

Inwestycje w nieruchomości

Inwestowanie pasywne w nieruchomości może polegać na posiadaniu nieruchomości, które generują pasywny dochód, takie jak wynajem mieszkań lub nieruchomości komercyjnych. Pamiętaj jednak, że inwestycje w nieruchomości na wynajem wiążą się z koniecznością obsługi tychże nieruchomości, co w pewnym sensie z pasywnym zarobkiem (zwłaszcza w przypadku wielu nieruchomości) może mieć niewiele wspólnego. Alternatywnie, istnieją również fundusze inwestycyjne, które inwestują w nieruchomości i oferują udział w zyskach z wynajmu. Inwestowanie pasywne w nieruchomości może polegać także na wzroście wartości cen nieruchomości, jako składnika Twojego portfela.

Obligacje korporacyjne

Inwestowanie pasywne może polegać także na inwestowaniu środków w szeroko dywersyfikowane portfele obligacji korporacyjnych za pośrednictwem funduszy indeksowych lub ETF-ów. Obligacje korporacyjne oferują stałe oprocentowanie i mogą być mniej ryzykowne niż akcje.

Surowce

Inwestowanie w surowce, takie jak złoto, srebro, ropa naftowa czy gaz ziemny, za pomocą funduszy indeksowych lub ETF-ów surowcowych. To umożliwia inwestowanie w sektor surowcowy jako całość, zamiast wybierania poszczególnych spółek czy produktów.

REIT-y (Real Estate Investment Trusts)

Inwestowanie w REIT-y, czyli spółki inwestujące w nieruchomości komercyjne, takie jak biurowce, centra handlowe czy mieszkania. Inwestowanie w REIT-y pozwala na partycypację w dochodach generowanych przez nieruchomości bez konieczności bezpośredniego posiadania i zarządzania nieruchomościami.

Portfele inteligentne

Portfele inteligentne, zwane również portfelami faktorowymi, to strategie inwestycyjne, które opierają się na wykorzystaniu różnych czynników, takich jak wartość, wielkość spółki, płynność, jakość zarządzania itp., w celu konstruowania zdywersyfikowanych portfeli. Inwestorzy mogą inwestować w fundusze indeksowe oparte na tych strategiach.

Inwestowanie w indeksy rynków zagranicznych

Poza inwestowaniem w indeksy swojego kraju inwestor pasywny może rozważyć także inwestowanie w indeksy rynków zagranicznych, takie jak FTSE Emerging Markets Index czy MSCI World Index. To umożliwia dywersyfikację geograficzną posiadanego / budowanego portfela.

Od redakcji: Powyższy artykuł nie jest i nie może być traktowany jako doradztwo inwestycyjne czy finansowe. Treść ma wyłącznie charakter informacyjny. Przed poczynieniem jakiejkolwiek inwestycji rozważ konsultację z doświadczonym doradcą inwestycyjnym.

Total
0
Shares

Sprawdź także

Total
0
Share