Follow

Newsletter

Najniższa krajowa 2024 – wszystko co musisz wiedzieć

najniższa krajowa

Minimalne wynagrodzenie, czyli potocznie “najniższa krajowa”, to temat, który co roku wzbudza wiele kontrowersji. Jest to temat szczególnie interesujący w dzisiejszych czasach, kiedy to inflacja w dalszym ciągu, z miesiąca na miesiąc, coraz bardziej “zjada” nasze pensje. Chcesz dowiedzieć się ile wyniesie minimalne wynagrodzenie brutto, a ile netto w 2024 roku? Jeżeli tak, koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Najniższa krajowa brutto w 2024 roku

W zeszły czwartek (14 września) Rada Ministrów już oficjalnie przyjęła rozporządzenie oraz podała do wiadomości publicznej, że minimalne wynagrodzenie brutto w 2024 roku, tak samo jak w roku poprzednim, zostanie zmienione dwukrotnie. Od 1 stycznia 2024 roku najniższa krajowa wyniesie 4242 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2024 roku kwota ta wzrośnie do 4300 zł brutto. Jednak w dalszym ciągu należy pamiętać, że wyżej wymienione kwoty, są niepomniejszone o podatek PIT oraz obowiązkowe składki ZUS. Dlatego też, minimalne wynagrodzenie, jakie może otrzymać “do ręki” pracownik zatrudniony na pełen etat, jest znacznie niższe.

Najniższa krajowa - minimalne wynagrodzenie brutto 2024
Najniższa krajowa – minimalne wynagrodzenie brutto 2024

Najniższa krajowa netto w 2024 roku

Tak, jak już wcześniej wspomnieliśmy, dokładna kwota minimalnego wynagrodzenia netto jest znacznie niższa niż najniższa krajowa brutto. W sytuacji, kiedy osoba otrzymująca wynagrodzenie nie ukończyła 26 roku życia i nie korzysta z PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), jej minimalna pensja musi zostać pomniejszona o składkę emerytalną, rentową i chorobową oraz o zaliczkę na podatek PIT. Po odliczeniu tych wszystkich kosztów minimalna krajowa netto od 1 stycznia 2024 roku wyniesie 3221,98 zł, a od 1 lipca 2024 roku kwota ta wzrośnie do 3261,53 zł. W tabeli poniżej rozpisane zostały dokładne stawki wszystkich składek oraz zaliczki na podatek PIT od minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku.

Rodzaj składkiMinimalne wynagrodzenie
od 1 stycznia 2024
4242 zł brutto
Minimalne wynagrodzenie
od 1 lipca 2024
4300 zł brutto
Emerytalna 9,76%414,02 zł419,68 zł
Rentowa 1,5%63,63 zł64,50 zł
Chorobowa 2,45%103,93 zł105,35 zł
Zdrowotna 9%329,44 zł333,94 zł
Zaliczka na
podatek PIT
109 zł115 zł
Łączna kwota
wszystkich składek
414,02 + 63,63 +
103,93 + 329,44 + 109
= 1020,02 zł
419,68 + 64,50 +
105,35 +333,94 + 115
= 1038,47 zł
Minimalne wynagrodzenie
od 1 stycznia 2024
3221,98 zł netto
Minimalne wynagrodzenie
od 1 lipca 2024
3261,53 zł netto
Minimalne wynagrodzenie netto / Opracowanie własne

Jak łatwo zauważyć wszystkie składki oraz zaliczka na podatek PIT pomniejszają minimalne wynagrodzenie o ponad tysiąc złotych. Jednak są to stałe koszty, których można uniknąć jedynie korzystając z ulgi dla młodych lub rezygnując z PPK, dlatego też każdy z nas powinien o nich pamiętać i być na nie przygotowany.

Różnica między najniższą krajową 2024, a 2023

Mówiąc o zmianach w minimalnym wynagrodzeniu za wykonywanie pracy w ramach pełnego etatu, nie sposób nie wspomnieć o ciągle stosunkowo wysokiej inflacji, która nadal jest odczuwalna przez nasze portfele. To właśnie ona, między innymi, jest odpowiedzialna za wzrost najniższej krajowej.

Najniższa krajowa - różnica między jej wartością w 2023, a 2024 roku
Najniższa krajowa – różnica między jej wartością w 2023, a 2024 roku

Jednak o ile dokładnie zmienią się kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku względem roku poprzedniego? W 2023 roku najniższa krajowa, ostatni raz uległa zmianie 1 lipca. Wtedy kwota ta wzrosła do 3600 zł brutto. Natomiast po odliczeniu wszystkich składek i zaliczki na podatek PIT wyniosła ona 2783,86 zł netto. Zatem, jak łatwo policzyć minimalne wynagrodzenie brutto 1 stycznia 2024 roku wzrośnie o 642 zł, a 1 lipca podniesie się o kolejne 58 zł. Natomiast, najniższa krajowa netto 1 stycznia 2024 roku wzrośnie o dokładnie 438,12 zł, a 1 lipca będzie większa o jeszcze dodatkowe 39,55 zł.

Najniższa krajowa 2023Wzrost [zł]Najniższa krajowa 1 stycznia 2024Wzrost [zł]Najniższa krajowa 1 lipca 2024
Brutto3600 zł+642 4242 zł+58 4300 zł
Netto2783,86 zł+438,12 3221,98 zł+39,55 3261,53 zł
Różnica między najniższą krajową 2024, a 2023 / Opracowanie własne

Najniższa krajowa stawka godzinowa

Tak jak wcześniej wspominaliśmy minimalne miesięczne wynagrodzenie dotyczy pracowników, którzy są zatrudnieni na pełen etat, jednak jak wygląda najniższa krajowa dla osób, które są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Najniższa krajowa - minimalna stawka godzinowa
Najniższa krajowa – minimalna stawka godzinowa

Aby wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy była adekwatna do rozporządzenia ustalającego minimalną krajową, należy podzielić wartość najniższej, miesięcznej pensji przez ilość przepracowanych godzin koniecznych do uzyskania pełnego etatu. W wyniku tego działania otrzymujemy następujące kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku:

  • Od 1 stycznia 2024 roku – 27,70 zł brutto;
  • Od 1 lipca 2024 roku – 28,10 zł brutto.

Co należy, a czego nie można uwzględnić w wynagrodzeniu minimalnym?

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia zostały zawarte w ustawie z dnia 10 października z 2002 roku. Ustawa ta określa, między innymi również to jakie składniki i dodatki do wynagrodzenia należy w nim uwzględnić oraz to, których nie można.

Najniższa krajowa - co można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu, a czego już nie?
Najniższa krajowa – co można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu, a czego już nie?

Przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat, należy koniecznie uwzględnić wszystkie przysługujące mu składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które są zaliczone, według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń ustalonych przed Główny Urząd Statystyczny, do wynagrodzeń osobowych.

Natomiast z drugiej strony, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jasno i wyraźnie określa to, czego nie można uwzględnić przy obliczaniu najniższej krajowej dla pracownika, mianowicie są to:

  • Nagrody jubileuszowe;
  • Odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • Dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • Dodatki za staż pracy.

Podsumowanie

Temat najniższego krajowego wynagrodzenia za pracę na pełen etat co roku wzbudza podobne dyskusje oraz prowokuje wiele pytań dotyczących jego wysokości. Dynamiczna sytuacja na polskim rynku pracy, coraz większa konkurencja i ilość wykwalifikowanych pracowników, razem z dalej stosunkowo wysoką inflacją powodują, że najniższa krajowa co roku wzrasta.

Najniższa krajowa - podsumowanie
Najniższa krajowa – podsumowanie

Przyszłoroczna podwyższa płacy minimalnej, jak wspominamy w powyższym artykule, łącznie wyniesie aż 700 zł. Jest to rekordowy wzrost, który na pewno znacznie wpłynie na finanse wielu firm oraz zasili portfele, nadal dużej grupy pracowników wykonujących swoją pracę za najniższą dozwoloną pensję.

FAQ

Ile będzie wynosić najniższa krajowa brutto w 2024 roku?

Minimalne wynagrodzenie brutto w 2024 roku, zostanie zmienione dwukrotnie. Od 1 stycznia 2024 roku najniższa krajowa wyniesie 4242 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2024 roku kwota ta wzrośnie do 4300 zł brutto.

Ile będzie wynosić najniższa krajowa netto w 2024 roku?

Minimalne wynagrodzenie netto w 2024 roku, zostanie zmienione dwukrotnie. Najniższa krajowa netto od 1 stycznia 2024 roku wyniesie 3221,98 zł, a od 1 lipca 2024 roku kwota ta wzrośnie do 3261,53 zł.

O ile wzrośnie najniższa krajowa brutto i netto w 2024 roku?

Minimalne wynagrodzenie brutto 1 stycznia 2024 roku wzrośnie o 642 zł, a 1 lipca podniesie się o kolejne 58 zł. Natomiast, najniższa krajowa netto 1 stycznia 2024 roku wzrośnie o dokładnie 438,12 zł, a 1 lipca będzie większa o jeszcze dodatkowe 39,55 zł.

Koniecznie przeczytaj:

Total
0
Shares

Sprawdź także

Total
0
Share